Προσθήκη Ορόφου

Πρόκειται για προσθήκη ορόφου (μεταλλική κατασκευή) σε υπάρχουσα οικοδομή στην περιοχή της Χαλκίδας. Το γραφείο ανέλαβε μόνο την κατασκευή του έργου το 2011 και σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων της κατοικίας του α΄ ορόφου. την επιλογή των χρωμάτων των εξωτερικών επιφανειών επιμελήθηκε η αρχιτεκτονική ομάδα του γραφείου

Τελευταία Νέα